Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Stappenplan voor het opzetten van uw e-waste beleid

Vertrouwelijk en verantwoord verwerken van e-waste

Een e-waste beleid is in deze tijd van digitalisering onmisbaar voor bedrijven. Een duidelijk protocol voor afgedankte apparatuur voorkomt verlies van grondstoffen en het lekken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Wij hebben voor u een basis format opgesteld met hoofdpunten voor uw eigen e-waste plan.

windows-xp-doos

Wat staat er in een e-waste beleid?

In een e-waste beleid staat een protocol beschreven wat er met e-waste gedaan wordt binnen de organisatie. E-waste bestaat uit afgedankte elektrische of elektronische apparaten die mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten.

Wat verstaan we onder afgedankte apparatuur?

Onder een afgedankt apparaat verstaan we een apparaat die niet meer voldoet aan de eisen van de gebruiker. Bijvoorbeeld omdat het apparaat defect of verouderd is.

Waarom e-waste recyclen?

Elektrische of elektronische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen. Apparaten die afgedankt worden kunnen daarom het beste gerecycled worden. Zo blijven de grondstoffen behouden en gaan niet verloren. Vanaf 1 juli 2015 zijn verwerkers van deze apparatuur bij wet verplicht om gecertificeerd te zijn met het WEEELABEX / CENELEC certificaat. Deze regeling waarborgt het terugwinnen en behouden van waardevolle grondstoffen in elektrische of elektronische apparatuur.

E-waste stappenplan downloaden

Download het basisdocument (PDF-bestand van 186 kB) voor het opzetten van uw e-waste beleid.

download stappenplan
Versie 1.03 – 16 juli 2014

Gerelateerde websites:

Tags: , ,

 


U kunt geen reactie plaatsen.