Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Posts Tagged ‘College Bescherming Persoonsgegevens’

Meldplicht datalekken – Wat doen bij een datalek?

Meld uw datalek bij het Autoriteit Persoonsgegevens

Per 1 januari 2016 zijn private en publieke organisaties verplicht om datalekken waarmee persoonsgegevens gemoeid zijn te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens). Het niet melden van een datalek resulteert in boetes die kunnen oplopen tot € 810.000 of 10% van de jaaromzet per overtreding.

De meldplicht datalekken heeft als doel om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

meldplicht-datalekken

(meer…)