Klanten beoordelen ons met een
Brantjes Data-Vernietiging B.V. Rijnlanderweg 1427 2153 KE Nieuw-Vennep 023 - 532 1960

Bewaarplicht administratie en archief

De Belastingdienst moet gedurende zeven jaar de mogelijkheid hebben om archiefstukken van uw bedrijfsadministratie in te kunnen zien. Na deze zeven jaar zal de Belastingdienst de basisgegevens niet meer opvragen. Hoe lang moet u welk document minimaal bewaren?

bewaarplicht-administratie-en-archief-header
bewaarplicht-administratie-en-archief-header

Welke wettelijke bewaartermijnen gelden er?

Ondernemers zijn wettelijk verplicht om hun administratie of boekhouding zeven jaar te bewaren. Het betreft hier het bewaren van de basisgegevens:

 • het grootboek de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie

Bewaarplicht Algemene Documenten

BEWAARTERMIJN VAN ALGEMENE BEDRIJFSMATIGE DOCUMENTEN

 1. Dividendnota’s
  Minimaal 5 jaar
 2. Jaarrekening, accountantsverklaring e.d.
  Minimaal 7 jaar
 3. Winst- en verliesrekening
  Minimaal 7 jaar
 4. Administratie na ontbinding rechtspersoon
  Minimaal 7 jaar
 5. Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed
  Minimaal 10 jaar
 6. Ledenadministratie van coöperatie met aansprakelijkheid leden
  Minimaal 10 jaar
 7. Subsidie administratie
  Minimaal 10 jaar

Bewaarplicht Fiscale Documenten

BEWAARTERMIJN VAN FISCALE GEGEVENS

 1. Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht)
  Minimaal 5 jaar
 2. Grootboek en administratie (zoals debiteuren, crediteuren en loon)
  Minimaal 7 jaar
 3. Facturen i.v.m. de omzetbelasting
  Minimaal 7 jaar

Bewaarplicht Vervoersdocumenten

BEWAARTERMIJN VAN VERVOERGEGEVENS

 1. Persoonlijk controleboekje
  Minimaal 12 maanden
 2. Register van werkboekjes
  Minimaal 12 maanden
 3. Registratiebladen
  Minimaal 1 jaar

Bewaarplicht Personeelsgegevens

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS PERSONEEL

 1. Correspondentie benoemingen, promotie, demotie en ontslag
  Minimaal 2 jaar
 2. Loonbelastingverklaringen en kopieën identiteitsbewijzen
  Minimaal 5 jaar
 3. Gegevens betreffende etniciteit en herkomst
  Minimaal 5 jaar
 4. Identiteitspapieren van derden met tewerkstellingsvergunning
  Minimaal 5 jaar
 5. Afspraken salaris en arbeidsvoorwaarden
  Minimaal 7 jaar
 6. Burgerlijke staat werknemer
  Minimaal 7 jaar
 7. Loonbeslagen
  Tot opheffing
 8. Sollicitatiebrieven (en correspondentie), getuigschrift e.d.
  Maximaal 4 weken (met toestemming sollicitant 1 jaar)
 9. Arbeidsovereenkomst en wijzigingen
  Maximaal 2 jaar
 10. Wijzigingen arbeidsovereenkomst
  Maximaal 2 jaar
 11. Verslagen van functioneringsgesprekken
  Maximaal 2 jaar
 12. Verslaglegging Wet Verbetering Poortwachter
  Maximaal 2 jaar
 13. VUT-regeling
  Maximaal 2 jaar
 14. Afspraken inzake werk OR
  Maximaal 2 jaar

Bewaarplicht Medische / Arbo Documenten

BEWAARTERMIJN VAN MEDISCHE / ARBO GEGEVENS

 1. Algemeen
  Minimaal 10 jaar (werknemer kan om vernietiging vragen)
 2. Patiëntendossier
  Minimaal 15 jaar

Wat moet u met uw administratie doen na deze zeven jaar?

Als het bewaartermijn van zeven jaar verstreken is, is het voor u en de Belastingdienst niet meer noodzakelijk om deze gegevens te bewaren. Het advies is om uw administratie of boekhouding gecertificeerd te laten vernietigen door een professionele datavernietiger.

Bronvermelding

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van onderstaande bronnen: