Klanten beoordelen ons met een
Brantjes Data-Vernietiging B.V. Rijnlanderweg 1427 2153 KE Nieuw-Vennep 023 - 532 1960

Fotonegatieven, dia’s, foto’s en film vernietigen

Fotonegatieven, dia’s, ontwikkelde foto’s, röntgenfoto’s en film zijn allemaal vormen van beeldmateriaal die privacygevoelige of confidentiële informatie kunnen bevatten. Daarom kan het noodzakelijk zijn om deze materialen te vernietigen in plaats van het materiaal weg te gooien bij het restafval. Zo bent u er zeker van dat vertrouwelijk beeld vertrouwelijk blijft.

Advies: Kies voor zekerheid en laat uw fotomateriaal of videomateriaal gecertificeerd vernietigen bij Brantjes Data-Vernietiging.

fotonegatieven-dia-film-vernietigen-header
fotonegatieven-dia-film-vernietigen-header

Hoe beeldmateriaal vernietigen?

Het deugdelijk vernietigen van beeldmateriaal dient het beste uitgevoerd te worden door een professioneel en gecertificeerd bedrijf. Het zelf in stukken knippen of versnipperen is wat ons betreft niet de meest betrouwbare en efficiënte methode.

Een algemene kantoor papierversnipperaar is bovendien niet bedoeld voor het vernietigen magnetische tapes, dia’s of fotomateriaal. Zeker niet voor het versnipperen van grotere hoeveelheden.

Het is mogelijk dat er na het versnipperen of knippen nog steeds delen van het beeld zichtbaar zijn. Deze kunnen in verkeerde handen vallen en door onbevoegden worden gebruikt of misbruikt. Dit kan leiden tot identiteitsfraude, schending van de privacy, reputatieschade of zelfs een datalek.

Ons advies is om uw beeldmateriaal CA+ gecertificeerd te laten vernietigen door een professioneel datavernietigingsbedrijf. Wij kunnen elke type beeldmateriaal volgens CA+ richtlijnen vernietigen, volgens vernietigingsklasse Pv (productvernietiging).

vernietigde-datatapes-lto-tapes-shredder

Het materiaal vernietigen wij in onze shredder zodat het dusdanig verkleind wordt en het beeld niet meer zichtbaar is. U kunt elke hoeveelheid aanbieden, dat is wel zo efficiënt bij grotere hoeveelheden.

Wij en andere CA+ gecertificeerde vernietigers garanderen volledige vernietiging van het beeldmateriaal, zodat er geen sporen meer achterblijven.

Oude foto’s of video weggooien

Kiest u er voor om oud beeldmateriaal weg te gooien in plaats van te vernietigen? Volgens de Afvalscheidingswijzer kunt u dit het beste doen:

  • Foto’s kun je het beste weggooien bij het restafval. Het materiaal bevat teveel chemische stoffen om als grondstof te kunnen dienen voor nieuw papier.
  • Film bestaat uit celluloid, wat niet recyclebaar is. Dit moet ook bij het restafval.
  • Archiefvernietiging (tegen betaling) is ook een optie, bijvoorbeeld als het gaat om grote hoeveelheden negatieven.

Mogen er foto’s en dia’s tussen het archief zitten?

Oude foto’s en fotoalbums worden vaak tegelijk opgeruimd met oud archief. Daarom wordt vaak de vraag gesteld of fotomateriaal met archiefpapier tegelijk mag worden aangeboden voor archiefvernietiging.

De officiële CA+ certificeringsregeling voor archief-, data- en productvernietiging in Nederland geeft aan: “Dit materiaal kunt u beter apart aanleveren, omdat deze op een andere manier vernietigd worden. Het CA+ lid is hiervoor apart voor gecertificeerd.”

Foto’s en dia’s zijn namelijk geen papier, maar gelamineerd papier met een chemische samenstelling. Fotomateriaal zou het schone archiefpapier dus vervuilen, wat nadelig is voor het recyclingproces van versnipperd archiefpapier.

Wat voor materiaal kan er vernietigd worden?

U kunt alle mediadragers laten vernietigen, zowel digitale als analoge media. Denk aan ontwikkelde foto’s, volledige fotoalbums, fotopapier, negatieven, dia’s, fotorolletjes, röntgenfoto’s, filmrollen, microfilms, videocassettes of videotapes. Maar ook digitaal beeldmateriaal dat opgeslagen staat op harde schijven, NAS, SSD’s, USB-sticks of een andere datadrager kan worden vernietigd.

Waarom foto’s of video’s vernietigen?

vertrouwelijke-foto-negatieven-vernietigen

Er zijn verschillende redenen waarom fysieke foto’s of video’s vernietigd moeten worden. Deze kunnen variëren van het vrijmaken van opslagruimte tot het voorkomen van onbedoelde verspreiding van gevoelige informatie, het beschermen van persoonlijke of bedrijfsgeheimen, of het voldoen aan interne regels en procedures.

Reden 1: Persoonsgegevens

Het vernietigen van losse foto’s, fotoalbums of video’s is essentieel om de privacygevoelige informatie die ze bevatten te beschermen. Het kan gaan om beelden van individuen die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen. Als eigenaar van het materiaal bent u verantwoordelijk voor het correct verwijderen van deze gegevensdragers om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot aanzienlijke boetes, sancties of zelfs juridische procedures.

Reden 2: Auteursrechtelijk materiaal

Het vernietigen van foto’s of video’s is ook belangrijk als ze auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten. Dit kan het geval zijn bij foto’s die worden gebruikt in tijdschriften of bij opnamen van televisieprogramma’s, documentaires of speelfilms. Het respecteren van auteursrechten is cruciaal om juridische geschillen en inbreuk op intellectueel eigendom te voorkomen.

videobanden-cassettes-voor-vernietiging

Reden 3: Forensisch onderzoek

In gevallen van misdrijven, zoals vandalisme, diefstal, berovingen, bedrijfsfraude, brandonderzoek en geweldpleging, kunnen foto’s of videomateriaal belangrijke bewijsstukken vormen bij het opsporen van daders. Na afloop van het onderzoek kan het nodig zijn om het materiaal te vernietigen om de vertrouwelijkheid en integriteit van het bewijs te waarborgen.

Reden 4: Beveiligingscamera’s

Bewakingscamera’s leggen beelden vast die vaak moeten voldoen aan specifieke privacyrichtlijnen en bewaartermijnen. Het vernietigen van opgenomen beelden op tapes of andere opslagmedia is belangrijk om te voldoen aan privacyregelgeving en om ervoor te zorgen dat de beelden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Reden 5: Medische informatie

In de medische sector worden regelmatig röntgenfoto’s en andere medische beelden gemaakt om diagnoses te stellen en behandelingen te plannen. Na het verstrijken van de bewaartermijn of op verzoek van de patiënt moeten deze beelden zorgvuldig worden vernietigd om de vertrouwelijkheid van medische informatie te waarborgen en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Reden 6: Onbruikbaar of beschadigd materiaal

Fotonegatieven of films kunnen na verloop van tijd beschadigd raken of onbruikbaar worden. Het kan zijn dat de negatieven niet correct zijn ontwikkeld, of dat videocassettes beschadigd zijn geraakt. Hoewel het materiaal mogelijk niet direct meer kan worden bekeken, kunnen er nog steeds waardevolle beelden op staan. Het vernietigen van beschadigd foto- of videomateriaal is dan noodzakelijk om te voorkomen dat het materiaal ongewenst wordt gebruikt of toegankelijk is voor onbevoegden.

beschadigde-videocassetes-met-beeldmateriaal

Reden 7: Digitaliseren

Het beeld op oude films, foto’s, negatieven of dia’s kunnen na jaren vervagen en van minderde kwaliteit worden. Dat is natuurlijk zonde. Daarom wordt analoog foto- of videomateriaal vaak gedigitaliseerd. Het voordeel is dat een digitale kopie is dat het beeld behouden blijft en zelf nog kan worden verbeterd met bepaalde software.

Door digitalisering kunnen oude foto’s of video’s herleven op bijvoorbeeld social media. Archiefmateriaal kan bijvoorbeeld gedeeld worden op YouTube, TikTok, Instagram of Facebook.

Na digitalisering kan het oude beeldmateriaal natuurlijk bewaard blijven. Maar u kunt er ook voor kiezen om alleen de digitale bestanden te behouden en afscheid te nemen van het fysieke materiaal. Het is dan in dit geval ook verstandig om het analoge materiaal te laten vernietigen door een erkende verwerker.

Bronvermelding

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van onderstaande bronnen:

Wilt u foto- of videomateriaal laten vernietigen?

Wilt u op een vertrouwelijke en gecertificeerde manier beeldmateriaal laten vernietigen? Wij helpen u hier graag bij, neem gerust contact op via (023) – 532 1960 of vraag een vrijblijvende offerte aan.