Klanten beoordelen ons met een
Brantjes Data-Vernietiging B.V. Rijnlanderweg 1427 2153 KE Nieuw-Vennep 023 - 532 1960

Wat doen bij merkinbreuk door inbreukmakende (namaak)goederen

Zijn er (namaak)producten op de markt gekomen zonder toestemming van de rechtenhouder? Of zijn er door douaneautoriteiten goederen aangetroffen waarbij het vermoeden bestaat dat er inbreuk gemaakt wordt op een merk of ander intellectueel eigendomsrecht? Wat kunt u dan het beste doen?

Maakt iemand inbreuk op uw merkenrecht? Bijvoorbeeld door de verkoop van imitatiegoederen? Treed dan als merkhouder actief op tegen merkinbreuk. Zo voorkomt u eventuele reputatieschade, financiële schade of negatieve publiciteit. Overweeg juridisch advies van een merkenjurist om u bij te staan bij copyright infringement.

Advies: Bij de sommatie kunt een schadevergoeding eisen van de inbreukmakende partij of dat de namaakproducten moeten worden vernietigd. Wij kunnen u helpen bij CA+ gecertificeerde vernietiging van de goederen, eventueel met rapportage van de vernietiging. Bekijk productvernietiging bij Brantjes.

merkinbreuk-door-inbreukmakende-(namaak)goederen-header
merkinbreuk-door-inbreukmakende-(namaak)goederen-header

Voorbeelden van merkinbreuk

Merkrechten beschermen de identiteit en reputatie van een merkhouder. Ze omvatten het exclusieve recht om een merk te gebruiken voor specifieke producten of diensten.

Zijn er op de markt identieke of sterk gelijkende (namaak)producten op de markt verschenen? Dan is de kans groot dat er merkinbreuk gepleegd is en dat het merkenrecht van de merkhouder is geschaad.

Vaak wordt merkinbreuk geconstateerd bij nagemaakt speelgoed, parfums, make-up, medicijnen, zonnebrillen, schoenen en kleding.
Overdedouane.nl

Dit zijn voorbeelden van situaties die als merkinbreuk kunnen worden beschouwd:

 1. Identieke producten met identiek merk: Dit gebeurt wanneer een product exact dezelfde merknaam, logo, verpakking en kenmerken kopieert als uw legitieme merk. (identiteitsinbreuk)
 2. Imitatie of look-a-like producten: Producten die sterk lijken op uw merk of product, maar die niet 100% identiek zijn. Ook de merknaam is vaak soortgelijk. Dit kan kan leiden tot verwarring. (herkomstinbreuk)
 3. Profiteren van de reputatie van een bekend merk: Bedrijven proberen te profiteren en mee te liften op de reputatie van een bekend merk door vergelijkbare producten aan te bieden. (goodwillinbreuk)
 4. Online merkinbreuk: Online merkinbreuk komt vaak voor, zoals het gebruik van uw merknaam in domeinnamen of in online advertenties. (andere inbreuk)

In geval van vermoedelijke inbreuk is het raadzaam juridisch advies in te winnen en passende maatregelen te nemen om uw merk te beschermen en de integriteit ervan te behouden.

Wat zijn de afbreukrisico’s?

Merkinbreuk en de verspreiding van inbreukmakende goederen zijn steeds vaker voorkomende uitdagingen voor merkhouders. Daarom is het beschermen van uw merk essentieel om de reputatie van uw naam en producten te waarborgen en uw intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

U loopt het risico op:

 • Negatieve publiciteit: Merkinbreuk kan leiden tot negatieve publiciteit, wat schadelijk kan zijn voor uw merkreputatie.
 • Beschadiging van uw reputatie: Als inbreukmakende producten van lage kwaliteit zijn, kan dit uw merkreputatie schaden.
 • Verlies van omzet: Inbreuk kan leiden tot verlies van klanten en omzet, vooral als consumenten vertrouwen verliezen in uw merk.

Merkinbreuk kan aanzienlijke schade toebrengen aan de reputatie van uw merk. Namaakproducten voldoen namelijk vaak niet aan veiligheids- en gezondheidsnormen. Dit kan risico’s voor de eindgebruikers opleveren. Door merkinbreuk aan te pakken, draagt u bij aan de bescherming van consumenten tegen gevaarlijke inbreukmakende goederen.

Zorg ervoor dat u actief communiceert met uw klanten als er namaakproducten in omloop zijn die uw merkenrecht schaden.  Reputatieschade kan moeilijk te herstellen zijn, dus een proactieve benadering is van cruciaal belang.

Wat doen als merkhouder als uw producten zijn nagemaakt?

Het is van groot belang dat u als merkhouder proactief optreedt wanneer u vermoedens heeft van merkinbreuk. Merkinbreuk, door namaak, piraterij, imitaties, replica’s en counterfeit producten, kan aanzienlijke schade toebrengen aan uw merk en de reputatie van uw producten in gevaar brengen.

In het kort:

 1. Raadpleeg een merkenjurist voor juridisch advies.
 2. Verzamel bewijsmateriaal en documentatie van de inbreuk.
 3. Stuur een sommatiebrief naar de inbreukmaker om te stoppen met de verkoop van inbreukmakende goederen.
 4. Overweeg de mogelijkheid van productvernietiging om de schade te beperken.
 5. Eis schadevergoeding voor gederfde winst en juridische kosten.

Het eerste advies voor een merkhouder is om juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld van een merkenjurist. Een ervaren jurist begeleidt u bij het nemen van de juiste stappen om de inbreuk aan te pakken.

Merkenrecht is complex en vereist expertise. Een merkenjurist kan u helpen bij het beoordelen van de situatie, het identificeren van inbreuk en het bepalen van de juiste juridische stappen, zoals een sommatie.

Verzamel bewijs

Verzamel alle relevante documentatie en bewijsmateriaal met betrekking tot de merkinbreuk. Dit kan onder meer correspondentie met de inbreukmaker, foto’s van inbreukmakende producten en informatie over de verkooppunten van deze producten omvatten. Een goed gedocumenteerd dossier zal van onschatbare waarde zijn bij de te nemen juridische stappen.

Sommatiebrief opstellen

Uw advocaat kan een sommatiebrief opstellen en naar de inbreukmaker sturen. In deze brief sommeert u de inbreukmaker om onmiddellijk te stoppen met de verkoop van inbreukmakende goederen en om mogelijke schadevergoeding te bespreken. De inhoud van deze brief moet zorgvuldig worden geformuleerd zijn, laat deze brief dus door uw advocaat opstellen.

(Namaak)producten laten vernietigen

Een effectieve maatregel om de schade te beperken is om ervoor te zorgen dat de producten van de markt worden gehaald.  Overweeg daarom de mogelijkheid van productvernietiging als juridische maatregel. Samen met uw juridisch adviseur kunt u overwegen om inbreukmakende goederen (onder toezicht) te vernietigen door een gespecialiseerde partij. Dit helpt bij het verwijderen van deze (namaak)producten van de markt en het beschermen van uw merk.

Samenwerken met een betrouwbare partner voor productvernietiging is essentieel. Wij kunnen u helpen bij de CA+ gecertificeerde vernietiging van deze producten.

Wat doen als wederpartij als u te maken heeft met inbreukmakende goederen?

Bent u niet de merkhouder, maar heeft wel te maken met inbreukmakende goederen? Dan bent u de inbreukmaker. Wat kunt u dan het beste doen?

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u een (web)winkel heeft en nietsvermoedend imitatiegoederen importeert vanuit het buitenland om te verkopen in uw winkel.

De kans bestaat dat douaneautoriteiten deze importgoederen onderscheppen en na inspectie bestempelen als inbreukmakende goederen. Douaneautoriteiten vervullen een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van de verhandeling en import van inbreukmakende (namaak)producten.

Merkhouders kunnen bij de Douane een verzoek indienen om gericht actie te ondernemen tegen invoer van nagemaakte producten.
Overdedouane.nl

Zij hebben dan ook de bevoegdheid om goederen tegen te houden die absoluut niet in het handelsverkeer mogen komen. Er treden bij vermoedens van merkinbreuk specifieke procedures in gang om de import van inbreukmakende goederen binnen de EU te stoppen.

 1. De uitgifte van de goederen wordt geschorst
 2. De houder van de rechten wordt geïnformeerd
 3. De goederen worden geïnspecteerd door beide partijen
 4. Bij een positieve merkinbreuk worden de inbreukmakende goederen door de douane vernietigd

Als u wordt geconfronteerd met inbreukmakende goederen, is samenwerking met de douaneautoriteiten verplicht. Eventueel kunt u de hulp inschakelen van een advocaat om u bij te staan bij de procedures.

Bekijk productvernietiging onder douanetoezicht.

Wat is Intellectueel Eigendomsrecht?

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, modellenrecht en octrooirecht. Deze rechten beschermen de intellectuele eigendom van individuen en organisaties tegen ongeoorloofd gebruik door anderen.

Soorten IP:

 • Auteursrecht: Bescherming van teksten, muziek, foto’s, enz.
 • Handelsnaamrecht: Bescherming van handelsnamen.
 • Merkenrecht: Bescherming van merken en logo’s.
 • Modellenrecht: Bescherming van uiterlijk en vormgeving van producten.
 • Octrooirecht (patent): Exclusieve rechten op uitvindingen.

Het handhaven van intellectuele eigendomsrechten is van essentieel belang om innovatie en creativiteit te beschermen en om te voorkomen dat vervalste producten in de markt terechtkomen.

Bronvermelding

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van onderstaande bronnen:

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde jurist voor specifieke juridische kwesties.

Wilt u inbreukmakende goederen laten vernietigen?

Heeft u te maken met merkinbreuk en wilt u een partij inbreukmakende producten laten vernietigen, eventueel onder toezicht van douaneautoriteiten? Kies dan voor CA+ gecertificeerde productvernietiging. Wij helpen u hier graag bij, neem contact op via (023) – 532 1960 of vraag een vrijblijvende offerte aan.